Sertleşme Problemi Tedavisi

Halk arasında “iktidarsızlık” olarak bilinen ve genellikle 40 yaşın üzerindeki erkeklerde görülme sıklığı artan sertleşme problemi, tedavi edilebilen bir cinsel işlev bozukluğudur. Hem erkek hem de partneri için cinsel ilişkiyi olumsuz yönde etkileyip çiftler arasında uzun dönemde sorunlara yol açabilen bu sağlık sorunu göz ardı edilmemeli ve zaman kaybetmeden androloji uzmanlarından destek alınmalıdır.

Sertleşme Problemi Tedavisi

Sertleşme probleminin tedavisi psikolojik desteğin ve medikal tedavilerin yanı sıra; PRP ( P-shot ) uygulamasını, şok dalga tedavisini (ESWT), venöz yetmezlik operasyonunu ve penis protezi cerrahisini kapsamaktadır. Sertleşme probleminin varlığının net bir şekilde belirlenmesi tedavi sürecinin başarısını arttıracaktır.

Tedavi Yöntemleri

Sertleşme probleminin tedavisine geçilmeden önce sertleşmeye neden olan faktör ya da faktörlerin belirlenmesi ve tedavi yönteminin seçilmesini sağlayacak bu aşamanın özenle gerçekleştirilmesi gerekir. “Sertleşme Problemi” makalemde de belirttiğim gibi sertleşme bozukluğuna hem fiziksel hem de psikolojik faktörler ya da her ikisi birden yol açabilir.

Sertleşme bozukluğunun temelinde psikolojik faktörler yer alıyorsa mutlaka psikolojik destek alınması hatta partnerlerin birlikte terapiye gitmesi önerilir. Sertleşmeye neden olan problemler fiziksel ise medikal tedavi alternatiflerine geçilebilir. Sertleşme probleminin teşhisinde basit ama etkili bazı tetkik yöntemleri kullanılır.

Penil Renkli Doppler Ultrasonografi: Penis içerisindeki tüplere kan akışının sağlanıp sağlanmadığını öğrenmek ve penisi besleyen atar damar ve sertleşmede etkin rol oynayan toplar damar sisteminin akımını ölçmek için gerçekleştirilen penil renkli doppler USG, sertleşmeye engel olabilecek damarsal problemlerin net bir şekilde tespit edilmesine olanak tanır. Papaverin isimli damar genişletici özelliğe sahip ilacın penise enjekte edilmesini ve akabindeki bir saat boyunca gözlenerek sonuçların kaydedilmesini gerektiren bu teşhis yöntemi sonrası sertleşme bozukluğuna yol açan damarsal faktörler belirlenir.

Hormon Tetkikleri: Hormonların dengeli olması insan sağlığı için kritik bir öneme sahiptir. Sertleşme bozukluğunun nedenleri arasında gösterilen hormonal dengesizliğin teşhis edilmesi için kan tetkiki yapılması gerekir. Kan değerlerinde hormonlarla ilgili bir sorun tespit edilirse hormon dengesizliğini gidermek üzere tedavi uygulanır.

Tıp dünyasındaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni yöntemler sayesinde artık birçok rahatsızlığın farklı şekillerde, etkin tedavisi mümkün olmaktadır. Erkeklerde görülen yaygın cinsel fonksiyon bozukluklarından bir tanesi olan erektil disfonksiyon (sertleşme) tedavisinde de şimdi SVF Kök Hücre yöntemi ile büyük başarı elde edilmektedir. 

Erektil disfonksiyon tedavisinde en yeni yöntem nedir?

Erektil disfonksiyon, penisin cinsel birleşmeyi sağlayacak derecede sertleşememesi olarak nitelenen bir fonksiyon bozukluğudur. Erektil disfonksiyon rahatsızlığının tedavisinde, üroloji ve androloji uzmanları tarafından farklı yöntemler uygulanmaktadır. Şok dalgası tedavisi, ilaç tedavisi ya da kişinin kendi kanından elde edilen plazmanın penise enjekte edilmesi olarak tanımlayabileceğimiz PRP (Platelet rich plasma) tedavisi seçili hastalarda başarılı sonuçlar vermektedir. 

Ancak ileri derecede sertleşme rahatsızlığı yaşayanlar için bu ameliyatsız yöntemler yetersiz kalabilmektedir. 

SVF (Stromal Vasculer Fraction) kök hücre tedavisi ise ileri derecede sertleşme problemi olan hastalar için özel olarak geliştirilmiş en son ve yeni yöntemdir. Bu tedavi yöntemi, protez öncesi son çare olarak hastalara umut vermektedir.


Sertleşme bozukluğunun medikal tedavisine aslında toplum olarak aşinayız. “Mavi Hap” olarak piyasaya çıkarılan ilacın etkisiyle sertleşme probleminin düzeltilebildiğini hepimiz biliyoruz. Bu hapın etken maddesinin temel işlevi penis içerisindeki kan damarlarını genişletmek ve tüplere kan dolmasını sağlamaktır. Ancak ilacın içeriği gereği sadece penis damarları değil, vücuttaki tüm damarlar açılabilmektedir. Bunun sonucunda ise kan basıncı yükselmekte, vücutta kızarıklıklar belirmekte ve hatta kalp krizi vakalarına rastlanabilmektedir.

Sertleşme probleminin medikal tedavisi kapsamında kullanılan ve ağız yoluyla alınan ilaçların düşük dozlu sürekli kullanımının sertleşme problemini kalıcı olarak iyileştirebildiği sonuçları elde edilmiştir! Bu nedenle sertleşme bozukluğu yaşıyorsanız bir an önce tedavi alternatifleri için androloji uzmanlarına başvurmanızı öneriyorum. Böylelikle partnerinizle birlikte daha sağlıklı bir cinsel yaşama kavuşabilirsiniz ve performans kaygısı nedeniyle psikolojik olarak olumsuz etkilere maruz kalmazsınız.

Açılımı “Platelet Rich Plasma” olan PRP tedavisi; kişinin kendisinden alınan kanın özel bir işlemden geçirilmesiyle trombosit zengini plazma elde edilmesi ve bu plazmanın doku yenilenmesi istenen bölgeye enjeksiyonu yoluyla gerçekleştirilir.

Kanın pıhtılaşmasını sağlayan trombositler normal şartlar altında kanda aktif bir şekilde dolaşmazlar, vücutta bir yara olduğunda kendiliğinden aktive olup ilgili dokuları onarmaya başlarlar. Trombositler hasarlı dokuları onarırken içeriklerindeki protein ve büyüme faktörleri sayesinde enjeksiyon bölgesinde yeni damar oluşumunu da tetiklerler.

PRP tedavisinde kişinin kanı alındığında pıhtılaşmayı sağlayan kan hücreleri yapay bir şekilde aktive edilir ve enjekte edildiği bölgedeki dokuları onarmaya başlaması amaçlanır.

Kandaki trombosit oranının artması sonucu hasarlı dokuların onarımı sağlanırken işlevleri normal hale getirilebilir. Uzun süreli güvenli ve kalıcı sonuçların alınmasını sağlayan PRP tedavisi sertleşme bozukluğu yaşayan kişilere de uygulanmaya başlamıştır.


PRP Tedavisinin Sertleşme Problemine Etkisi

PRP tedavisinin temel işlevi ideal sertleşmenin gerçekleşebilmesi için penisteki kanlanmanın arttırılmasıdır. PRP tedavisi ile penisi kanlandırma işlevi azalan damarların yenilenmesi ve aynı zamanda kavernöz dokuya enjekte edilen özel serum içerisindeki trombositlerin dokulardaki kök hücreleri de harekete geçirerek yeni damar oluşumlarını tetiklenmesi sağlanır.

  • Penil Renkli Doppler sonucu hafif ve orta düzeyde arteriyel yetmezlik sorunu tespit edilen
  • Sigara kullanmayan,
  • İleri derecede şeker hastalığı olmayan kişilere PRP tedavisi uygulanabilir.

Sertleşme Probleminin PRP ile Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kişiden alınan kan santrifüj edildikten sonra elde edilen trombosit zengini sıvının içerisine aktivatörler eklenir ve serum peniste sertleşmeyi sağlayan tüplerin iç kısmına yani kavernöz dokuya enjekte edilir.

Hafif arteriyel yetmezlik halinde 4-5 gün arayla 3 -4 seans şeklinde uygulanan PRP tedavisinin etkisi kişiden kişiye değişmekle birlikte genellikle 1 ay içerisinde hissedilir.

Sertleşme probleminin PRP ile tedavisi sonucunda %90 oranında başarı elde edildiği klinik çalışmalarla gösterilmiştir. Ancak PRP tedavisi başarısının arttırılması adına kişinin yaşam tarzı değişiklikleri yapması da gerekir. Egzersiz yapılması, sağlıklı beslenilmesi, sigaradan uzak durulması ve fazla kilo varsa verilmesi halinde PRP tedavisinin başarısı arttırılabilir.


PRP tedavisinin doğru hastaya uygun şartlar altında uygulanması da

tedavinin başarısı adına en önemli gerekliliklerden biridir.


Sertleşme Problemi Tedavisinde PRP ve Şok Dalga Aynı Anda Uygulanabilir mi?

Sertleşme probleminde PRP ile Şok Dalga (ESWT) tedavileri eş zamanlı uygulanabilir. Orta düzeyli arteriyel yetmezlik teşhis edilmesi halinde sertleşme problemi tedavisi şok dalga tedavisi öncesi 1 seans PRP, 6 seans şok dalga, şok dalga tedavisi bitimi 1 seans PRP ve hastanın takibinin sürdüğü bir aylık süreç sonunda 1 seans PRP uygulaması şeklinde planlanabilir.

Sertleşme probleminin teşhisinde kullanılan penil renkli doppler USG yöntemi sonucunda penis damarlarında problem teşhis edilmesi halinde başvurulan bu yöntemde, penise ses dalgaları uygulanarak penis içerisindeki damarların uyarılması amaçlanır. Şok dalga tedavisi ile penisteki kan akışı hızlandırılarak dokularda yeni damar oluşumları sağlanabilir. Böylece sertleşmede temel rol oynayan tüplerin kanla dolması ve sertleşmenin gerçekleşmesi mümkün olur. Bilimsel araştırma sonuçları da bu çıkarımları destekler niteliktedir. Şok dalga tedavisi sonrası penis içerisindeki kök hücrelerin yeni damar oluşumlarını tetikleyebildiği bilimsel çalışmalar sonucunda gösterilmiştir. Anestezi verilmeden uygulanan bu yöntemde erkekler günlük hayatlarına hemen dönebilirler. Başarılı sonuçların elde edilmesi için şok dalga tedavisinin 6-8 seans uygulanması gerekebilir ve seans sayıları kişiden kişiye değişebilir.

Sertleşme bozukluğunun giderilmesinde cerrahi olmamasına rağmen en etkili yöntemlerden birinin şok dalga tedavisi olduğunu söyleyebilirim. Penil renkli doppler USG sonuçları alınıp şok dalga tedavisi ile giderilebilecek sorunlar tespit edildiğinde ya da ilaç tedavisi görmek istemeyen hastalarda medikal tedavi atlanarak doğrudan şok dalga seanslarına geçiş yapılabilir. Tedavi süresinin uzamaması ve erkeklerin psikolojik olarak belirsizlik yaşamaması adına teşhis yöntemlerinin önemini bir kere daha hatırlatmak istiyorum.   

Sertleşme bozukluğunun tedavisinde medikal ve şok dalga yöntemi dışında başvurulan vakum cihazı, penis içi enjeksiyon ve idrar yolu içerisine ilaç yerleştirilmesi gibi farklı tedavi yöntemleri de bulunmaktadır. Ancak günümüzde bu yöntemler kullanımlarının zor olması ve beklenen etkiyi yaratamamaları nedeniyle yaygın olarak kullanılmamaktadır.

Venöz yetmezlik, Dorsal Ven Ligasyonu operasyonu ile tedavi edilebilir. Toplardamar yapısında penise dolan kanın boşalma gerçekleşmeden vücuda geri dönmesine neden olan anatomik sorunların düzeltilmesi yalnızca cerrahi yöntemler ile mümkündür.

Venöz kaçak ameliyatı olarak da bilinen Dorsal Ven Ligasyonu operasyonunda, renkli Doppler USG sırasında kaçak tespit edilen toplardamar kapatılıyor. Kan akışının sağlıklı bir şekilde devam edilebilmesi adına kapakları sağlam olan diğer damarlar işlevsel hale getiriliyor. Böylece ilişki esnasında penise dolan kanın vücuda geri dönmesi engellenirken venöz kaçağa bağlı sertleşme problemi tedavi edilebiliyor.

Dorsal Ven Ligasyonu operasyonu sonrası hastaların sağlıklarına dikkat etmesi büyük önem taşıyor. İşlevsel hale getirilen toplardamarlarda da kaçak oluşmaması için fazla kiloların verilmesi, şeker hastalığı varsa kontrol altına alınması, kolesterolün dengelenmesi ve sigaranın mutlaka bırakılması gerekiyor.

“Mutluluk çubuğu” olarak bilinen penil protez; medikal ve şok dalga tedavileri ile sonuç alınamayan erkeklerin sertleşme problemini %90’lık başarı ve yüksek memnuniyet oranı ile çözebilen cerrahi ve kalıcı bir tedavi yöntemidir. Penil protez takılan erkekler ve cinsel partnerleri bu tedavi sonrası tatminkar bir cinsel birliktelik yaşayabilirler.

Penil Protez Nedir?

Penis içerisine yerleştirilen iki adet silikon silindirden oluşan penil protez; şeker hastalığı nedeniyle damar ve sinir uçlarında kalıcı hasarın oluştuğu, yüksek tansiyon nedeniyle damar yapısının bozulduğu ve geçirilen cerrahi operasyonlar sonucu cinsel fonksiyonların zarar gördüğü hastalarda cinsel hayat kalitesini yükseltmektedir.

Penis protezleri genel kanının aksine boşalma ve orgazm gibi cinsel fonksiyonları veya idrar yapma mekanizmasını etkilemezler. Bükülebilen, yarı-sert ve şişirilebilen protez çeşitlerinin olması hastalara seçim şansı tanımaktadır. Penis protezi taktırma kararı veren hastalar öncelikle detaylı muayene edilir ve son çare olarak bu uygulamaya başvurulur. Hangi protez çeşidinin hastaya önerileceği; hastanın yaşı, penis boyu, daha önce penis implantı yapılıp yapılmadığı, genel sağlık durumu ve vücut yapısı gibi unsurlar incelendikten sonra belirlenir. Hasta tüm protez tipleri için uygun özelliklere sahipse seçim kendisine bırakılır.

Bükülebilir Penil Protez; Silikondan üretilen bükülebilir penil protez, penis içerisindeki tüplere yerleştirilir. Penisin boyu kısalmaz ancak bu protezlerin yapısı gereği penis bükülebilir ve kolaylıkla iç çamaşırına saklanabilir.  Hastaya herhangi bir zararı dokunmayan bu protez çeşidinin en önemli avantajı kullanım kolaylığıdır. Şişirilebilir penil protezin çıkmasıyla birlikte bükülebilir penil protezin kullanım oranı ciddi şekilde düşmüştür. Ancak pompa kullanımında zorluk yaşayan hastalar için günümüzde de kullanıldığı unutulmamalıdır.

Şişirilebilir Penil Protez; Penisin içerisine yerleştirilen silindirler, testislerin arkasına saklanan bir adet pompa ve karın içerisine yerleştirilen bir adet rezervuardan oluşan yeni nesil şişirilebilir penil protezler, hastaların konforunu arttıran ve sertleşme sorununa kesin çözüm sunan yöntem olarak bilinmektedir. Cinsel ilişkiye girilmeden hemen önce pompaya basarak penisin sertleştirilmesini mümkün kılan bu protez çeşidi, ilişki süresini erkeğin kontrolüne bırakır. Yeniden pompaya basıp silindir içerisindeki sıvı boşaltılmadığı takdirde cinsel ilişki devam ettirilebilir.

Video Galeri

Adres

Çınarlı Mahallesi, Ankara Caddesi, Mistral Ofis Kulesi, No:15, Kat:37, Konak/İZMİR

Telefon

0 555 054 66 66

Randevu Talep Formu

+90 555 054 66 66 info@androklinik.com
whatsapp