İyi Huylu Prostat Büyümesi Tedavisi

İyi Huylu Prostat Büyümesi Tedavisi

İyi huylu prostat büyümesi tedavisi kişinin yaşı, genel sağlık durumu, prostat bezinin ne kadar büyük olduğu ve prostat büyümesi nedeniyle yaşadığı semptomların şiddetine göre değişiklik gösterebilir. İyi huylu prostat büyümesi belirtileri ile uzmanlara başvuran hastaların tedavilerine geçilmeden önce kapsamlı tetkikler yapılmasının yanı sıra hastalığın seyri hakkında da bilgi edinilir.

İyi huylu prostat büyümesi kapsamında izlem, ilaç tedavisi, TUMT ve TURP olmak üzere 5 temel tedavi yaklaşımı uygulanır.

İyi Huylu Prostat Büyümesinde İzlem Tedavisi

İyi huylu prostat büyümesi belirtileri çok şiddetli değilse ve kişinin günlük hayatı henüz etkilenmiyorsa hastaların sağlık durumlarının yakından takip edilmesi prensibine dayanan izlem tedavisi uygulanır. İzlem tedavisi sırasında hastalardan yaşam tarzlarını değiştirmeleri, beslenmelerine dikkat etmeleri ve egzersiz yapmaları istenir. İyi huylu prostat büyümesinin izlem tedavisi kapsamında hasta;

  • Rutin sağlık kontrollerini aksatmamalı, prostat büyümesini yakından takip ettirmelidir.
  • Alkol ve kafein tüketimini azaltmalıdır.
  • Yatmadan hemen önce sıvı tüketmemelidir.
  • Düzenli olarak kullandığı ilaçlar varsa uzmanlara bilgi vermeli, prostat büyümesini tetikleyen ilaç kullanıyorsa uzmanların önerileri doğrultusunda hareket etmelidir.
  • Prostat sağlığına iyi gelen bir beslenme programı uygulamalıdır.
  • Egzersiz yaparak kilo kontrolünü sağlamalıdır.

İyi Huylu Prostat Büyümesi İlaç Tedavisi

Hafif ve orta dereceli iyi huylu prostat büyümesi sorunu yaşayan hastalara uygulanabilen ilaç tedavisi izlem tedavisi ile birlikte yürütüldüğünde daha etkili sonuçlar alınabilir. Hastalar ilaç tedavisi kapsamında şu ilaçları kullanabilir;

  • Alfa Blokerlar : Mesane ve prostat kaslarının gevşetilerek idrar yapmayı kolaylaştırmak amacıyla iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılan Alfa Blokerlar, nispeten küçük boyutlu prostat bezine sahip hastalarda hızlı etki gösterirler.
  • 5-Alfa Redüktaz İnhibitörleri : Prostat bezinin büyümesini tetikleyen hormonların salınımını engellemesi için iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılırlar. Hastalarda prostat büyümesini durduran 5-Alfa Redüktaz İnhibitörleri aynı zamanda prostat küçülmesini de sağlayabilir. Bu ilaçların temel amacı iyi huylu prostat büyümesi şikayetlerinin azaltılmasıdır. Tek başlarına ya da Alfa Blokerlar ile birlikte kullanılmaları önerilebilir. Hormon temelli bir ilaç olduğundan dolayı, kullanım esnasında cinsel fonksiyonları olumsuz etkileyebilir.
  • Muskarinik Reseptör Antagonistleri : Mesanenin kasılmalarını önleyen MRA ilaçları, mesane kaslarının zayıflamasının önüne geçmek için reçete edilebilirler.
  • Tadalafil: Sertleşme sorunu tedavisinde de kullanılan tadalafil etken maddesi, prostat büyümesinin ilaçla tedavisi kapsamında da hastalara verilebilir. Bu ilaçların tansiyon sorunu, kalp rahatsızlıkları veya böbrek yetmezliği sorunu yaşayan hastalar tarafından kullanılmaması önerilir.

Tüm bu ilaç grupları hastanın şikayetleri ve genel sağlık durumları doğrultusunda kombine edilebilir. İlaç kombinasyonları doktorlar tarafından hastanın ihtiyaçlarına yönelik belirlenir.

İyi Huylu Prostat Büyümesinde TUMT Tedavisi

Prostatı orta şiddette büyüyen ve idrar yapma şikayetleri olan hastalarda çok başarılı sonuçların alınmasını sağlayan Transüretral Mikrodalga Tedavisi (TUMT) sırasında prostat dokusunun küçültülmesi için mikrodalga enerji kullanılır. Kanama riskinin minimum olduğu bu işlem hastanede yatmayı gerektirmez. Genellikle 1 saatten kısa bir sürede tamamlanır ve lokal anestezi altında yapıldığı için hastanın konforu yüksek olur. Deneyimli uzmanlar tarafından uygulandığında güvenli bir tedavi şekli olan TUMT idrar akımının iyileştirilmesini sağlayarak iyi huylu prostat büyümesi şikayetlerini ortadan kaldırır.

İyi Huylu Prostat Büyümesinde TURP Tedavisi

İzlem, ilaç ve TUMT tedavisine yanıt vermeyen hastalara uygulanan Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TURP) iyi huylu prostat büyümesinin cerrahi tedavisinde altın standart olarak kabul edilir. Genel veya spinal anestezi altında gerçekleştirilen ve hastanın idrar yolu kullanılarak uygulanan TURP operasyonunda hastanın üzerinde cilt kesisi yapılmaz. Prostat bezinin büyüyerek şikayetlere neden olan kısmının çıkartılması amacıyla yapılan operasyon sonrası hastanın iyileşme süreci açık prostat ameliyatına oranla çok daha kısa olur. Çoğu hasta işlemden hemen sonra idrar akımındaki güçlenmeyi fark edebilir.

İyi Huylu Prostat Büyümesinde Açık Prostatektomi

Prostat bezi 100 gram veya üzerinde bir ağırlığa ulaşan ve dramatik idrar şikayetleri yaşayan erkeklere uygulanan açık prostatektomi operasyonu sırasında idrar yolunu sıkıştıran prostat bezi kısımları alınır. Hastaların idrar ile ilgili şikayetlerinin çözülmesi amacıyla uygulanan açık prostat ameliyatı sonrası hastanede kalış ve hastanın iyileşme süreci kapalı prostat ameliyatı ile kıyaslandığında daha uzundur.