İnmemiş Testis Zaman Kaybetmeden Tedavi Edilmelidir

İnmemiş Testis Zaman Kaybetmeden Tedavi Edilmelidir

Bebek henüz anne karnındayken testis dokuları böbreklerin hemen altına yerleşir ve gelişmeye başlar. Bebek büyüdükçe bu dokular testise dönüşür ve bebeğin doğum zamanı yaklaştıkça da “skrotum” adı verilen testis torbasına doğru yola çıkarlar. Çok sık görülmemekle birlikte bazı erkek bebeklerin testislerinin yolculuğu farklı nedenlerle kesintiye uğrar ve testislerin bir tanesi ya da her ikisi birden skrotuma ulaşmayı başaramaz. İşte bu durum “inmemiş testis” ya da “Kriptorşidizm” olarak adlandırılır.

Bebekler doğduklarında testisleri torbalara yerleşmemişse ebeveynlerin dikkatli olmaları ve zaman kaybetmeden uzman doktorların görüşlerini almaları gerekir. Bebek altı aylık olana kadar beklendikten sonra inmemiş testis tedavisine geçilmelidir.

İnmemiş Testis Nedenleri

İnmemiş testis oluşumun nedenleri tam olarak bilinmese de bu sonuca yol açan çeşitli risk faktörlerinin olduğu kabul edilmektedir.

· Testislerin skrotuma ulaştırılmasını sağlayan “gubernakulum” bağının yapısal anomalileri olması ya da bu bağın hiç oluşmaması,
· Testislerin yerine yerleşmesini tetikleyen hormonların yeterli düzeyde salınmaması,
· Genetik faktörler,
· Bebekte nörolojik sorunların olması,
· Testisin yeterince gelişmemesi gibi unsurların inmemiş testis sorununa yol açacağı düşünülmektedir.

İnmemiş Testis Nasıl Tedavi Edilir?

İnmemiş testisin tedavisi cerrahi yöntemlerle yapılır. Operasyonun ne zaman gerçekleştirileceğini uzman doktorlar kararlaştırır, ancak tedavinin mutlaka bebek 18 aylık olana kadar gerçekleştirilmesi gerekir.

İnmemiş testis cerrahisinin temel amacı testisin ya da testislerin yumurtalık kesesine yerleştirilmesidir. Bu aşamada cerrahi yöntemin belirlenmesi için ilk olarak testisin yerinin tespit edilmesi gerekir. Kasık bölgesinde bulunan İnmemiş testislerin skrotuma indirilmesi için sıkıştıkları kasık kanalına ulaşılması gerekir. Testisin karın boşluğunda kalması durumunda ise açık ya da laparoskopik yöntemle karın içinden testislere ulaşılır. Yaklaşık 45 dakika süren cerrahi operasyon sonrası hasta taburcu edilir ve postoperatif dönemde kontrolleri gerçekleştirilir.

İnmemiş Testis Tedavisinin Önemi

İnmemiş testis tedavisinin aksatılmadan yapılması gerekir. Testislerin vücut içerisinde normalden daha fazla sıcaklığa maruz kalması ve bu durumun sperm hücrelerinin geri döndürülemez şekilde bozulmasına yol açması tedavinin önemini arttırmaktadır. Erken dönemde inmemiş testis tedavisi olmayan erkeklerin ileriki yaşlarda kısırlık yaşama ihtimallerinin %15 ile %35 oranında artabileceği göz ardı edilmemelidir.

Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda tedavi edilmeyen inmemiş testis sorununun ileri yaşlarda testis kanserine yakalanma olasılığını da arttırdığı gösterilmiştir. İnmemiş testis tedavisi görmeyen erkeklerin testis kanserine yakalanma olasılıklarının yaklaşık 40 kat artabileceği kabul edilmektedir.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.