Ebeveynler Doğuştan Penis Eğriliğine Dikkat Etmeli!

Ebeveynler Doğuştan Penis Eğriliğine Dikkat Etmeli!

“Doğumsal penis eğriliği düşünüldüğünden daha yaygın bir şekilde erkek çocuklarını etkiliyor. Görülme sıklığı %4 – %6 arasında kaydedilen bu gelişimsel anomalinin gerçek görülme sıklığının çok daha fazla olduğu kabul ediliyor.”

Bebeklik döneminde tespit edilmesi zor olabilen doğumsal penis eğriliği erkek çocukların ergenlik dönemine girip ilk sertleşme deneyimini yaşamaları ile birlikte varlığını hissettiriyor. Bazı kişilerde eğrilik derecesinin az olması sebebiyle ciddi bir sorun yaratmayan ve tedavi edilmesine gerek duyulmayan doğumsal penis eğriliği; eğrilik derecesinin fazla olması halinde cinsel ilişkiye girilmesini zorlaştırıyor, kadınların cinsel ilişki sırasında ağrı hissetmesine neden oluyor ve erkeklerde psikolojik travma yaratarak erken boşalma ve sertleşme sorunu gibi cinsel işlev bozukluklarına yol açabiliyor.

Doğumsal penis eğriliği ile ilgili yukarıda yaptığım açıklamalar karşılaşılabilecek tek senaryo da sayılmaz, bebeklik ve çocukluk döneminde penis gelişimini olumsuz etkileyebilen bu sağlık sorunu penis kısalığına da yol açabilir. Hangi açıdan yaklaşılırsa yaklaşılsın doğumsal penis eğriliği ebeveynlerin dikkatli olmasını gerektiren önemli bir anomali olarak değerlendirilmelidir.

Ebeveynlerin Dikkatli Olması Gerekir

Doğumsal penis eğriliği bebeklik dönemindeki erkek çocuklarında nadiren gözlemlenebilir. Özellikle eğrilik derecesi düşükse penis eğriliğini fark etmek uzun yıllar sürebilir. 20-30 dereceye kadar olan eğrilikler penis gelişiminin devamlılığı ve cinsel fonksiyonların sürdürülebilmesi adına önemli bir engel sayılmasa da ilerleyen yaşla birlikte eğrilik derecesi artabilir. Bu nedenle bebekler bezlenirken ya da idrar yaparken cinsel organ incelemesinin ihmal edilmemesi gerekir.

Doğumsal Penis Eğriliği Her Zaman Tedavi Edilmeli midir?
 
Doğumsal penis eğriliği tedavisi sürecinde etkili olan herhangi bir ilaç ya da egzersiz programı bulunmaz. Bu anatomik sorunun tek tedavisi az sonra detaylarına değineceğim “penil plikasyon” cerrahisidir. Penis eğriliğinin düzeltilmesi için cerrahiye gereksinim duyulması ebeveynlerde tedirginlik yaratan bir konudur. Ancak bilinmesi gereken doğumsal penis eğriliğinin her zaman tedavi edilmesine gerek olmadığıdır. Penil plikasyon cerrahisi penis eğriliği 30 dereceden fazla olduğunda, ağrı yaptığında ve penis gelişimini engellediğinde tek alternatif olarak ön plana çıkar.

Penil Plikasyon Cerrahisi ile Doğumsal Penis Eğriliği Tedavisi

Penil plikasyon, doğumsal penis eğriliği tedavisinde kullanılan en önemli cerrahi tekniklerden biridir. Uzun dönem başarısı tıbbi otoritelerce onaylanan bu operasyon ameliyathane şartlarında gerçekleştirilir. Penis anatomisine tam anlamıyla hakim deneyimli cerrahlar tarafından güvenle uygulanabilen cerrahi sırasında penis eğriliğine neden olan tüp duvarındaki eğriliğin yoğun olduğu kısmın tersine düzeltici dikişler atılır. Cerrahi sırasında tüp duvarlarına dikiş atılmadan bölgedeki damarların ve sinirlerin ayrılması gerekir. Aksi takdirde ilerleyen dönemde geçici ya da kalıcı cinsel işlev bozuklukları ortaya çıkabilir.

Doğuştan Penis Eğriliği ve Peyronie Hastalığı Karıştırılmamalı

Penis eğriliği doğumsal olabileceği gibi ilerleyen yaşla birlikte tüpleri çevreleyen kılıfta plak oluşumu meydana gelmesi sonucu da oluşabilir. Peyronie hastalığı olarak tanımladığımız bu sağlık sorunu ile doğumsal penis eğriliği benzer şikayetlere neden olur ancak nitelik olarak farklılaşır.  Peyronie nedeniyle peniste sertleşmeyi sağlayan tüp yapılarının çevresindeki esnek kılıfta oluşan plaklar penil plikasyon cerrahisi ile değil Peyronie cerrahisi ile alınarak penis düzleştirilir.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.